Одржана 42. седница Скупштине општине Чајетина - Усвојена Одлука о буџету за 2020. годину

Štampa

SO5У четвртак 5. децембра одржана је 42. седница Скупштине општине Чајетина. Скупштина је усвојила Одлуку о буџету за 2020. годину.

Приходи и примања са планираним пренетим средствима и расходи и издаци, планирани су у износу од 2.077.000.000,00 динара. На основу усвојеног буџета, текући расходи планирани су у износу од 1.229.204.392,00 динара, што чини 59,18 % од укупно планираних расхода буџета. Капитални издаци планирани су у износу од 762.795.608,00 динара што чини 36,73% од укупно планираних расхода, док су издаци за отплату главнице дуга планирани у износу од 85.000.000,00 динара што чини 4,09 % од укупно планираних расхода буџета. На овој седници донета је одлука о расписивању јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта, а именовани су и нови чланови Комисије за отуђење грађевинског земљишта. Дата је сагласност на измене програма пословања и финансијског плана ЈП „Голд гондола Златибор“. Скупштина је усвојила закључак да убудуће спортски клубови достављају извештаје о раду као и програме рада.