Održanao opštinsko veće opštine Ivanjica

Štampa

00013.00 02 40 21.Still001Putem elektronske aplikacije ZOOM održana je osma sednica Opštinskog veća na kojoj je bilo reči o programu održavanja nekategorisanih puteva na području ivanjičke opštine za čije je redovno održavanje i rehabilitaciju kao i urgentno održavanje,  za narednu godinu budžetom opredeljeno 107 000 000,oo dinara.

Šesta po površini, Ivanjica ima 170 kilometara opštinskih i oko 1 000 kilometara nekategorisanih putnih pravaca.

Za sportske klubove i organizacije koje su aplicirale sa projektima za 2021. godinu, iz budžeta je izdvojeno 22 798 265,oo dinara.

Većnici su dali saglasnost na odluku o dopuni cenovnika raznih usluga koje vrši  JKP ’’Ivanjica’’ . Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Predškolskoj ustanovi ’’Bajka’’  sačekaće saglasnost Ministartva finansija i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu nakon ćega će se ponovo naći pred većnicima.

Usvojen je i zahtev za novčanu pomoć  Radovanki Jovanović iz Ivanjice i Vukomanu Tošiću iz Erčega čiji su stambeni objekti pretrpeli veliku štetu u olujnom nevremenu koje je ove godine pogodilo Ivanjicu.
View on YouTube