OBAVEŠTENjE O SUZBIJANjU LARVI KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANjICA

Štampa

komarciOdeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine obaveštava da će danas, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće VISAN d.o.o. iz Beograda Zemun, Jerneja Kopitara bb, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Ivanjica

.Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 h.Planirano je da radovi traju 1 dan.Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.Kordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.