Dan otvorenih vrata pravosuđa u Ivanjici(Video)

Štampa

Sud 02.00 00 41 12.Still003

U organizaciji Jukoma i USAID-a u ivanjičkom Osnovnom sudu održana su  Otvorena vrata sa temom Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?   Građani su kroz razgovor sa prisutnim sudijama i izvršiteljima imalii priliku  da reše brojne dileme koje imaju,  kada se najčešće zbog neplaćenih dugovanja, susreću sa postupcima izvršenja.

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Ivanjici, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata.Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa  građanima  o  načinu  rada  njihovog  suda. Sud 02.00 00 02 22.Still001 Na  taj  način građani  će  imati  priliku  da  upoznaju  sud  iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.O ovoj temi su govorili predsednica Osnovnog suda u Ivanjici i predsednica Društva sudija Srbije Snežana Bjelogrlić, sudija Osnovnog suda u Ivanjici Milan Lugić, javni izvršitelj za područje Višeg i preivrednog suda u Čačku Milanka Savić, advokatica Komiteta za ljudska prava Jukoma Natalija Šolić, direktor za monitoring, evaluaciju i istraživanja USAID-a Projekta vladavine prava Dušan Petrović. Veliko je bilo interesovanje Ivanjičana za ova otvorena vrata i tražilo se mesto više, a građani su postavljali pitanja na koje su i dobili odgovore.Sud 02.00 01 09 12.Still002

Najnezahvalniji posao je posao javnog izvršitelja, a upravo o njemu je govorila ispred Višeg i privrednog suda u čačkju Milanka Savić.


View on YouTube