OPŠTINSKO VEĆE ZASEDA U PETAK 11.JUNA-IVANJICA

Štampa

IL opstinskko veceDvadeseta sednica Opštinskog veća u Ivanjici zakazana je za petak 11 jun.

Zasedanje počinje u 9 časova u sali Skuptine opštine Ivanjica a na dnevnom redu su sledeće tačke:

1.Predlog Odluke o snabdevanju vodom za piće i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji opštine Ivanjica;

2.Predlog Odluke o davanju saglasnosti opštini Požega da u ime i za račun opštine Ivanjica vrši nadležnosti ovlašćenog predlagača kapitalnog projekta – nosioca investitorskih ovlašćenja pripreme i izgradnje regionalnog sistema za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za grad Užice i opštine Arilje, Ivanjica, Kosjerić i Požega do osnivanja regionalnog preduzeća

3.Predlog Odluke o zoohigijeni i držanju životinja na teritoriji opštine Ivanjica;

4.Predlog Odluke o izgledu i upotrebi amblema i zastave opštine Ivanjica;

5.Razmatranje Predloga Rešenja Odeljenja za imovinsko-pravne i stambene poslove broj 46-49/2020-04 o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu

6.Razmatranje Predloga Saveta za kadrovska, administrativna i mandatna pitanja za dodelu JUNSKE NAGRADE za 2021-tu godinu;

7.Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2020. godinu JKP „Duboko“ Užice;

8.Razmatranje:

– Programa poslovanja o prvoj izmeni i dopuni Programa poslovanja JKP “Ivanjica“ Ivanjica za 2021. godinu;

– Izmene finansijskog Plana za 2021. godinu;

– Odluke o utvrđivanju cenovnika komunalnih usluga snadbevanja vodom za piće, odvođenje otpadnih voda i sakupljanje, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada

11.Razmatranje Pravilnika o izmenama i dopunama objedinjenog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ivanjica;

12.Predlog rešenja o imenovanju Organizacionog odbora za organizovanje i sprovođenje kulturne manifestacije „NUŠIĆIJADA 2021“

13.Razmatranje predloga Opštinskog pravobranioca opštine Ivanjica za zaključenje Sporazuma u predmetu Lazović Marka iz Osonice.

14.Tekuća pitanja