KAKO ĆE NAM IZGLEDATI POLJOPRIVREDA DO 2024.

Štampa

MalinjakIzrada nacionalog programa ruralnog razvoja je počela i ovo su ciljevi...

U Ministarstvu poljoprivrede formirana je radna grupa koja je započela izradu Nacionalnog programa ruralnog razvoja za period od 2021 do 2024. godine.

Program propisuje srednjorocne pravce razvoja ruralnih područja, a krajnji cilj je da se pripremi planski dokument kojim će se utvrditi mere podrške ruralnom razvoju i druge aktivnosti, kao i ocekivani rezultati, vrste namene i obim pojedinih mera podsticaja, radi unapređenja konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede.Radna grupa, koju čine predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, udruženja poljoprivrednih proizvođača i naučnih institucija u narednom periodu pripremiće predlog Nacionalnog programa ruralnog razvoja.Program se izrađuje na način da bude potpuno usaglašen sa važećom Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije za period 2014 - 2024. i sa strateškim okvirom Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije.