PREDLOG NOVE CENE VODE I KOMUNALNIH USLUGA U IVANJICI(VIDEO)

Štampa

ivanjica opstinaVeće usvojilo predlog o novim cenama vode i komunalnih usluga u Ivanjici.

 Na opštinskom Veću u Ivanjici razmatralo se trinaest tačaka dnevnog reda među kojima je bio i cenovnik komunalnih usluga snabdevanja vodom za piće, odvođenje otpadnih voda i sakupljanje, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada. Predlog je da se cena vode uveća za 10 dinara, odnosno umesto 37, građani će sada kubik vode plaćati 47 dinara, iako je prema studiji iz 2015. godine minimalna cena vode trebala da iznosi 52 dinara. Takođe, kanalizacija če biti uvećana za 8 dinara po kubiku i koštaće 19 dinara.Veće je razmatralo i Odluku o izgledu i upotrebi amblema i zastave opštine Ivanjica. 2013. godine lokalni parlament pokušao je da usvoji jedan od predloga za obeležja Ivanjice ali čitav proces nije doveden do kraja, niti je kasnije ova inicijativa nastavljena.Na Veću je podržan i predlog novog Organizacionog odbora festivala Nušićijada, koji se planira ove godine od 27. do 29. avgusta.

 vece sednica