Četvrta prodaja poslovne imovine "Velefarma" u Prilikama-Ivanjica

Štampa

lekoviStečajni upravnik holdinga "Velefarm" iz Beograda ,na osnovu rešenja Privrednog suda u glavnom gradu, objavio je četvrtu javnu prodaju poslovne imovine ove farmaceutske kuće u Prilkama kod Ivanjice, 11, 5 km od središta te varošice prema Arilju.

Reč je o objektu poslovnih usluga, sa prizemljem i galerijskim delom, bruto površine 2.073 kvadratnih metara i zemljište u svojini od 30,67 ari. Procenjena vrednost imovine je 114 miliona dinara.Javno otvaranje ponuda uslediće 26. jula ove godine u podne, u sedištu stečajnog dužnika u Beogradu. Za kupca te prodajne celine biće proglašen ponuđač koji je dao najveću cenovnu pisanu ponudu, u slučaju da ista glasi na 50 posto ili više od toga u odnosu na procenjenu vrednosti prodajne celine. U slučaju da takva ponuda bude manja od 50 odsto od procenjene vrednosti, o prihvatanju takve ponude odlučuje odbor poverilaca stečajnog dužnika.