Bесплатнa контролa плодности обрадивог пољопривредног земљишта на територији општине Ивањица за 2021. годину.

Štampa

Plodnost zemljistaПољопривредна саветодавна и стручна служба Краљево врши бесплатну контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта на територији општине Ивањица за 2021. годину.

 

Позивају се регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу да ураде бесплатну контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта. Свако газдинство има право на четири бесплатна узорка са четири катастарске парцеле.

Пријем узорака земљишта вршиће се у згради Оптинске управе Ивањица у сали Скупштине општине Ивањица, дана 5. октобра 2021. године, у времену од 9 до 12 часова.

Неопходна документација уз узорке земљишта:

Узорке земљишта обележити, навести катастарску општину (или месну заједницу), број парцеле, име и презиме носиоца газдинства и број телефона.

                                                                                   ОПШТИНСКА УПРАВА

                                                                                   ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА