VII sednica Skupštine opštine Ivanjica

Štampa

SO 1

U sredu, 31.mart 2021. godine, sa početkom u 10 časova biće održana VII sednica Skupštine  opštine Ivanjica. Sednica će se održati u Plavoj sali  Doma kulture Ivanjica, a predložen je sledeći

D N E V N I    R E D

 1. Predlog Odluke o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu društva;
 2. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i naknada za rad u organima Opštine Ivanjica;
 3. Razmatranje Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP“Ivanjica“ Ivanjica za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;
 4. Razmatranje Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP“Duboko“ Užice za period od 01.01.2020 do 31.12.2020. godine;
 5. Razmatranje Izveštaja o radu i poslovanju za 2020. godinu Ustanove Dom kulture“ Ivanjica“;
 6. Razmatranje Izveštaj o radu za 2020. godinu Biblioteke“ Svetislav Vulović“ Ivanjica;
 7. Razmatranje Izveštaja o radu za 2020. godinu Turističke organizacije opštine Ivanjica;
 8. Razmatranje Programa rada za 2021. godinu Turističke organizacije Regija zapadne Srbija Užice;
 9. Razmatranje Izveštaja o radu za 2020. godinu Ustanove Centar za socijalan rad opštine Ivanjica;
 10. Razmatranje Izveštaja o radu za 2020. godinu Opštinskog Pravobranilaštva opštine Ivanjica;
 11. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Ivanjica za 2020-tu godinu i to:

-Odeljenja za budžet i finansije;

-Odeljenja za lokalnu poresku administraciju;

-Odeljenja za LER, investicije i građevinske poslove;

-Odeljenja za urbanizam i komunalne poslove;

-Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove;

-Odeljenja za privredu i društvene delatnosti;

-Odeljenja za inspekcijske poslove;

-Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine;

-Odeljenja za imovinsko -  pravne i stambene poslove;

 1. Razmatranje:

 -  Izveštaja o radu za 2020.godinu Opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Ivanjica;

 - Godišnjeg Plana rada za 2021. godinu Opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Ivanjica;

 1. Predlog Rešenja o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Ivanjica putem neposredne pogodbe Broj: 46-110-3/2019-01;
 2. Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu opštine Ivanjica putem neposredne pogodbe Broj: 464-50/2019-01;
 3. Predlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Ivanjica putem neposredne pogodbe broj  46-90-1/2020-04;

- Predlog rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu opštine Ivanjica putem neposredne pogodbe broj 46-90-2/2020-01;

 1. Predlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Ivanjica putem neposredne pogodbe broj  46-79-1/2020-04;

- Predlog rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu opštine Ivanjica putem neposredne pogodbe broj 46-79-2/2020-01;

 1. Razrešenje i imenovanje člana Školskog odbora OŠ“Milinko Kušić“ Ivanjica, ispred lokalne samouprave;
 2. Odbornička pitanja