Bezbednost u školama kao ključan faktor za zdravlje društva(VIDEO)

– Danas, na Međunarodni dan porodice, akcenat je stavljen na značaj zdrave porodice kao temelja zdravog društva. Porodični psihoterapeut Ivana Muškinja naglašava da porodica, kada je zdrava, pruža sigurnost, snagu, ljubav, podršku, razumevanje i pažnju. „Bez zdrave porodice nema zdravog društva,“ ističe Muškinja, podsećajući na prošlogodišnje tragedije koje su opomena da se suštinski moramo više […]