,

Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica

Na osnovu Zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Projekat „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 6/22), Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovodi opština Ivanjica broj 404-120/2023-01 od 20.7.2023. godine, člana 18. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“, Javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica i Odluke Opštinskog veća opštine Ivanjica o raspisivanju javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica broj 401-29/23-01 od 23.10.2023. godine, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije, dana 23.10.2023. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE SANACIJE

PORODIČNIH KUĆA I STANOVA

NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA

ZA 2023/24. GODINU

U skladu sa članom 18. Pravilnika raspisuje se Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica za 2023. godinu ( u daljem tekstu: Javni poziv). Mere energetske sanacije sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Ivanjica.

 1. PREDMET SUFINANSIRANJA MERA ENERGETSKE SANACIJE

Predmet Javnog poziva je sprovođenje sledećih mera energetske efikasnosti:

1) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača

Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida.

1) Spoljna stolarija sa sledećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prolaza toplote):

– U≤ 1.3 W/m2K za ostakljenje prozora i balkonskih vrata;

– U≤ 1.3 W/m2K za profile prozora i balkonskih vrata;

– U≤ 1.6 W/m2K za vrata ka negrejanim prostorima;

2) postavljanje termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru

U okviru ove mere moguće je izvršiti nabavku i ugradnju materijala za termičku izolaciju spoljnih zidova/podova sa svim slojevima potrebnim za upotrebu kao što su lepkovi, rabic mrežica, folije, cementna košuljica, hidroizolacija, završni sloj zida ili poda. Ovom merom je neophodno ispuniti sledeće kriterijume energetske efikasnosti:

– Minimalna debljina termičke izolacije na spoljnim zidovima mora iznositi 10 cm, osim ako ne postoji tehnička mogućnost da se postavi ta debljina izolacije;

3) postavljanje termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice

U okviru ove mere moguće je izvršiti i ugradnju i nabavku materijala za termičku izolaciju krova ili tavanice iznad grejanog prostora. Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, i građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova.

Ovom merom je neophodno ispuniti sledeće kriterijume energetske efikasnosti:

– Minimalna debljina termičke izolacije krova ili tavanice iznad grejanog prostora mora iznositi 20 cm, osim ako ne postoji tehnička mogućnost da se postavi ta debljina izolacije;

4) zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju( kotao ili peć) efikasnijim kotlom ili peći na biomasu

U okviru ove mere moguće je izvršiti zamenu postojećeg grejača prostora i nabavku i instalaciju efikasnijeg kotla ili peći na biomasu (drvni pelet, briket, sečka). U primeni ove mere sledeći kriterijum energetske efikasnosti mora biti ispunjen:

– Minimalni stepen korisnosti kotla ili peći na biomasu (grejač prostora) (drvni pelet, briket, sečka) mora biti najmanje 85%. Kotao mora biti opremljen propisima predviđenim funkcijama sigurnosti i funkcijom automatske regulacije, kao što je regulacija temperature u razvodnom vodu i slično;

5) ugradnja toplotnih pumpi

U okviru ove mere predviđena je ugradnja sledećih toplotnih pumpi: toplotna pumpa vazduh-vazduh; toplotna pumpa vazduh-voda, toplotna pumpa zemlja-voda (sa horizontalnim kolektorima ili sa geosondama) ili toplotna pumpa voda-voda. Pri primeni ove mere nije obavezna zamena postojećeg kotla ili peći. Toplotna pumpa mora da ima minimalni SCOP (sezonski koeficijent grejanja) prema izvoru toplotne energije:

– Vazduh, više od 3,4;

– Zemlja, više od 4,0;

– Voda, više od 4,5;

6) zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora.

Ova mera se sastoji od zamene/ugradnje: (I) elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi, (II) izolacije cevne mreže, (III) grejnih tela kao što su radijatori, „fan-coil“ aparati, cevi podnog grejanja i sl., uključujući termostatske ventile, (IV) sistema regulacije i kontrolnih uređaja (balansnih ventila, razdelnika, regulatora protoka) i (V) uređaja za merenje toplote, kao što su kalorimetri. Ova mera se može primeniti samo zajedno sa nekom od pojedinačnih mera iz stava 1, tačka 4) ili 5) ili 6) iz ovog odeljka ili paketa koji sadrži navedene mere. Mera će se sufinansirati sa udelom do 50% bespovratnih sredstava, ako se primenjuje sa nekom od navedenih pojedinačnih mera ili odgovarajućim udelom u slučaju primene osnovnog, standardnog ili naprednog paketa;

7) ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode;

8) ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem. Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a  maksimalno do i jednako 10,8 kW;

9) Izrada tehničke dokumentacije u skladu sa Prilogom 2

Ova mera se može primeniti samo zajedno sa nekom od pojedinačnih mera pod tač. 1)-5) ili tačkom 7) i u okviru paketa mera, ako je u skladu sa Prilogom 2 neophodna izrada tehničke dokumentacije radi izdavanja akta kojim se odobrava izvođenje radova. Mera će se sufinansirati sa udelom do 50% bespovratnih sredstava, ako se primenjuje sa nekom od navedenih pojedinačnih mera ili odgovarajućim udelom u slučaju primene osnovnog, standardnog ili naprednog paketa.

Sve navedene mere su primenjive za porodične kuće, a za stanove se mogu primeniti samo mere navedene pod tačkama 1), 4), 5) i 6).

Mere pod tač. 6) i 9) se ne ubrajaju u pojedinačne mere jer nisu predviđene za samostalnu primenu.

 1.  KORISNICI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva koja stanuju u porodičnim kućama i stanovima (u daljem tekstu: objekat).

III.  VISINA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Ukupno planirana bespovratna sredstva koje opština Ivanjica zajedno sa sredstvima Ministarstva dodeljuje putem ovog poziva iznosi 10.000.000,00 (deset miliona dinara).

Opština ima pravo da poveća iznos bespovratnih sredstava iz stava 1. ovog odeljka u skladu sa ugovorom o sufinansiranju programa energetske sanacije zaključenim sa Ministarstvom rudarstva i energetike.

Za svaku od mera energetske sanacije ograničena su maksimalna ukupna sredstva podsticaja, a krajnji korisnik je dužan da obezbedi razliku do punog iznosa ukupne vrednosti pojedinačnog projekta.

Maksimalni udeo bespovratnih sredstava za pojedinačne mere iz odeljka I. Javnog poziva iznosi do 50% od ukupne vrednosti projekta.

Pored mogućnosti prijave za pojedinačnu meru/mere građani imaju mogućnost prijave za jedan od paketa mera sa višim udelom bespovratnih sredstava. Predviđena su tri paketa mera: Osnovni, Standardni i Napredni. Smisao Osnovnog paketa je dodatni podsticaj smanjenju potrošnje energije za grejanje. Primenom Standardnog paketa dodatno se podstiče smanjenje zagađenja vazduha i emisije SO2, dok se u naprednim paketu najviši udeo bespovratnih sredstava daje za primenu solarne energije kao obnovljivog vida energije. Maksimalni udeo bespovratnih sredstava za pakete iznosi:

 • Osnovni paket obuhvata primenu najmanje dve mere iz odeljka I. tač. 1), 2) i 3) Javnog poziva i ako je predviđeno Prilogom 2 meru izrade tehničke dokumentacije iz odeljka I. tačka 9) Javnog poziva. Za primenu Osnovnog paketa mera predviđeno je odobravanje bespovratnih sredstava krajnjem korisniku do 55% od ukupne vrednosti projekta;
 • Standardni paket čini Osnovni paket kome je pridodata mera 4) ili mera 5) i/ili mera 6) iz odeljka I. Javnog poziva. Za primenu Standardnog paketa mera predviđeno je odobravanje bespovratnih sredstava krajnjem korisniku do 60% od ukupne vrednosti projekta;
 • Napredni paket čini Standardni paket kome je pridodata mera 7) i/ili mera 8) iz odeljka I. Javnog poziva. Za primenu Naprednog paketa mera predviđeno je odobravanje bespovratnih sredstava krajnjem korisniku do 65% od ukupne vrednosti projekta.

Maksimalni iznosi bespovratnih sredstava po merama energetske efikasnosti i paketima (sa izradom tehničke dokumentacije ako je potrebna) dati su u Tabeli 1. i Tabeli 2. odvojeno za porodične kuće i za stanove:

Tabela 1. – Maksimalni iznosi bespovratnih sredstava po merama energetske efikasnosti i paketima (sa izradom tehničke dokumentacije ako je potrebna) za porodične kuće

MERE ENERGETSKE SANACIJE iz odeljka I. Javnog poziva MAKSIMALNI IZNOSI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Pojedinačna mera (maks.50%) Osnovni paket (maks.55%) Standardni paket (maks. 60%) Napredni paket (maks.65%)
1) Zamena spoljnih prozora i vrata 160.000 176.000 192.000 208.000
2) Izolacija fasade 250.000 275.000 300.000 325.000
3) Izolacija krova 250.000 275.000 300.000 325.000
4) Ugradnja kotla na pelet 120,000   144.000 156.000
5) Ugradnja toplotne pumpe:  
Vazduh-vazduh 190.000   228.000 247.000
Vazduh-voda 350.000   420.000 455.000
Voda-voda 400.000   480.000 520.000
Zemlja-voda 400.000   480.000 520.000
6)* Zamena ili ugradnja nove instalacije 150.000   180.000 195.000
 
7) Ugradnja solarnih kolektora za pripremu PTV 160.000     208.000
8) Ugradnja solarnih panela za električnu energiju 420.000     546.000
9)** Izrada tehničke dokumentacije:  
Arhitektonsko-građevinski projekat 24.000 26.400 28.800 31.200
Projekat mašinstva 24.000   28.800 31.200
Elaborat energetske efikasnosti 18.000 19.800 21.600 23.400
Tehnički opis i popis radova 10.000 11.000 12.000 13.000
Energetski pasoš 18.000 19.800 21.600 23.400

Napomene:

*Mera zamena ili ugradnja nove instalacije grejanja ne može biti primenjena samostalno već isključivo uz neku od mera 4) ili 5), bez obzira da li se podnosi prijava za pojedinačnu meru/mere ili paket mera.

**Mera izrade tehničke dokumentacije ne može biti primenjena samostalno, već isključivo uz neku od mera 1)-5) ili 7), pod uslovom da je navedena u Prilogu 2. U tom slučaju dodeljuju se bespovratna sredstva bez obzira da li se ova mera primenjuje uz pojedinačnu meru  1)-5) ili 7) ili u okviru paketa.

Tabela 2. – Maksimalni iznosi bespovratnih sredstava po merama energetske efikasnosti ( sa izradom tehničke dokumentacije ako je potrebna)za stanove

MERE ENERGETSKE SANACIJE iz odeljka I.Javnog poziva MAKSIMALNI IZNOSI BESPOVRATNIH SREDSTAVA  
1) Zamena spoljnih prozora i vrata 120.000  
4) Ugradnja kotla na pelet u stambenim zgradama koje imaju dimnjački sistem 120,000  
5) Ugradnja toplotne pumpe  
Vazduh-vazduh 190.000  
Vazduh-voda 350.000  
6)* Zamena ili ugradnja nove instalacije 90.000
9)** Izrada tehničke dokumentacije  
Arhitektonsko-građevinski projekat 24.000  
Projekat mašinstva 24.000  
Elaborat energetske efikasnosti 18.000  
Tehnički opis i popis radova 10.000  
Energetski pasoš 18.000  

Napomene:

*Mera zamena ili ugradnja nove instalacije grejanja ne može biti primenjena samostalno već isključivo uz meru 4) ili 5), kada se podnosi prijava za pojedinačnu meru/mere.

**Mera izrade tehničke dokumentacije ne može biti primenjena samostalno, već isključivo uz neku od mera 4) ili 5) pod uslovom da je navedena u Prilogu 2.

Iznos bespovratnih sredstava za pojedinačnu meru ili za meru uključenu u paket se izračunava na osnovu maksimalnog udela bespovratnih sredstava (pojedinačna mera/mere do 50%, osnovni paket do 55%, standardni paket do 60% i napredni paket do 65%), ali ne može biti veći od navedenih maksimalnih iznosa tih sredstava po merama i paketima energetske efikasnosti iz Tabele 1. i Tabele 2.

 1. USLOVI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PODSTICAJA ZA ENERGETSKU SANACIJU STAMBENIH OBJEKTA

Oblast energetske efikasnosti u zgradarstvu regulisana je Zakonom o planiranju i izgradnji i pratećim pravilnicima.

Krajnji korisnik koji stanuje u porodičnoj kući ima pravo da se prijavi  za maksimalno dve pojedinačne mere iz tač. 1)-5), 7) i 8) iz odeljka I. Javnog poziva ili za paket mera iz odeljka III, stav 5.

Krajnji korisnik koji stanuje u stanu ima pravo da se prijavi za maksimalno dve pojedinačne mere iz tač. 1), 4) i 5)  iz odeljka I. Javnog poziva.

Za meru iz poglavlja I. tačka 2) Javnog poziva sredstva podsticaja za termičku izolaciju neće se odobravati za pojedinačne etaže stambenih objekata. Ukoliko stambeni objekat ima dva ili više vlasnika, prijavu podnosi jedan od vlasnika uz pisanu saglasnost ostalih vlasnika. Sutereni čiji je fasadni zid obložen kamenom ili sličnim materijalom ne moraju se termički izolovati.

Dvojni objekti različitih vlasnika kao i objekti u nizu tretiraju se kao zasebni objekti.

Za meru iz poglavlja I. tačka 1) Javnog poziva sredstva će se odobravati za zamenu kompletne dotrajale stolarije sa čeličnim ili drvenim profilima. Izuzetno, za stambene objekte sa više etaža jednog vlasnika, sredstva se mogu koristiti za zamenu stolarije na jednoj ili svim etažama s tim da zamena stolarije na svakoj od etaža mora biti kompletna.

Sredstva se neće odobravati za nabavku ulaznih vrata stambenih objekata koja nisu u direktnoj vezi sa grejanim prostorom.

Neće se odobravati dodela bespovratnih sredstava za zamenu postojećih grejača prostora (kotao i peć) na prirodni gas i kotlova na biomasu (pelet, briket i sečka).

Sredstva se neće odobravati za energetsku sanaciju poslovnog prostora ili bilo kakvog drugog nestambenog prostora.

Krajnji korisnik ima pravo da podnese samo jednu prijavu za domaćinstvo, pri čemu domaćinstvo može obuhvatiti više pojedinačnih stambenih objekata, na istoj lokaciji i na istoj katastarskoj parceli.

 1. USLOVI PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju krajnji korisnici koji stanuju u objektima i ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Da je objekat legalno izgrađen;
 2. da je podnosilac prijave:
  1. vlasnik objekta, ili;
  2. korisnik objekta sa prijavom boravka na adresi objekta i priloženom pisanom saglasnosti vlasnika objekta;
 3. da se u objektu stanuje tokom cele godine;
 4. da je podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu (zaključno sa datumom podnošenja prijave).
 5.  NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Neprihvatljivi troškovi – Troškovi koji neće biti finansirani ovim javnim pozivom su:

 1. troškovi radova, nabavka materijala i oprema koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za realizaciju mera energetske sanacije opštine Ivanjica (u daljem testu: Komisija);
 2. troškovi koji su u vezi sa nabavkom opreme: carinski i administrativni troškovi;
 3. troškovi u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita i sl;
 4. refundacija troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge (plaćene ili isporučene);
 5. troškovi za nabavku opreme koju krajnji korisnik sam proizvodi ili usluge koje  izvršava.

Drugi troškovi koji nisu u skladu sa merama energetske sanacije.

VII.  OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Prijava na javni poziv obavezno sadrži:

 1. potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske efikasnosti (Prilog 1) sa popunjenim podacima o meri/paketu za koji se konkuriše i o stanju građevinskih (fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta;
 2. dokaz o vlasništvu:
  1. ) Izvod iz lista nepokretnosti (samo ukoliko podnosilac ne želi da potpiše    Prilog 3)  ugovor o kupoprodaji /ugovor o poklonupravnosnažno ostavinsko rešenje ili drugi odgovarajući dokument iz koga nesumnjivo proizilazi da je podnosilac prijave vlasnik objekta;

2.2.)Ukoliko ima više od jednog vlasnika objekta, potrebno je dostaviti pisanu        saglasnost ostalih vlasnika prilikom prijave (overa se vrši kod javnog beležnika);

 • ukoliko prijavu podnosi korisnik objekta, neophodno je da dostavi prijavu boravka na adresi objekta koji prijavljuje i pisanu saglasnost vlasnika objekta koja mora biti overena kod nadležnog javnog beležnika;
 • dokaz o legalnosti objekta:
  • Upotrebna dozvola, ili
  • Rešenje o ozakonjenju, ili
  • Izvod iz lista nepokretnosti iz koga proizilazi da je objekat upisan u skladu sa propisima o izgradnji;

5)   Fotokopija lične karte ili očitana lična karta podnosioca prijave;

6)  Fotokopija  računa za utrošenu električnu energiju u prethodnom mesecu, radi     dokaza da se u prijavljenom stambenom objektu stanuje tokom cele godine (minimalna potrošnja ne može biti manja od 30 kWh mesečno);

7) Poresko uverenje o izmirenim lokalnim poreskim obavezama (samo ukoliko podnosilac ne želi da potpiše Prilog 3);

8)   Predmer i predračun/ profaktura za materijal i opremu sa ugradnjom izdata od privrednog subjekta sa liste direktnih korisnika (privrednih subjekata) koju je objavila Opština, izdata nakon objavljivanja javnog poziva, kao i ateste/izveštaje koji dokazuju ispunjenost minimalnih uslova energetske efikasnosti iz odeljka I, ( sa obaveznim prilaganjem šeme stolarije za meru 1).

Napomena: građani nisu u obavezi da dostavljaju dokumentaciju koja je javno dostupna (npr. Izvod iz lista nepokretnosti).

VIII.  PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Opštine Ivanjica, ili na pisarnici opštine i sadrži:

 1. Kompletan tekst Javnog poziva,
 2. Prilog 1 – za građane – Prijavni obrazac i obrazac o stanju porodične kuće/stana,
 3. Prilog 2 –  Informacija o potrebnoj tehničkoj dokumentaciji za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti i zakonskoj regulativi po kojoj se izvode mere energetske sanacije,
 4. Prilog 3 – Izjava o saglasnosti građana da se za potrebe postupka izvrši uvid, pribave i obrade podaci o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.
 5.  MESTO I ROK DOSTAVJЬANJA PRIJAVA

Javni poziv će trajati do utroška sredstava, a najduže do isteka roka određenog Ugovorom o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovodi opština Ivanjica broj 404-120/2023-01, odnosno do 20.7.2024. godine

Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac i dokumentacija iz poglavlja VII. Javnog poziva dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI POZIV za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica za 2023/24. godinu – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефоне: 032/5150307  – Милка Каплановић, 032/5150338 – Мишко Парезановић и 032/5150342 – Светлана Јовићевић и електронску адресу: e-mail: energetska.efikasnost@ivanjica.ls.gov.rs

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Opštine.

 1.  UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DODELU SREDSTAVA

Komisija utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava na osnovu pregleda podnete dokumentacije iz poglavlja VII. Javnog poziva i terenskog obilaska radi uvida u stanje objekta i proveru podataka u prijavi na Javni poziv.

U toku postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova Komisija može od podnosioca prijave, prema potrebi, zatražiti dodatnu dokumentaciju i informacije.

XI.  ODOBRAVANJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE SANACIJE

Komisija rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu sredstava i obaveštava podnosioca prijave.

Na rešenje iz stava 1. ovog člana kojim je utvrđeno da nisu ispunjeni uslovi za dodelu bespovratnih sredstava, podnosilac prijave ima pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana donošenja rešenja.

Komisija je dužna da odluči po prigovorima iz stava 2. ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

U slučaju odbijanja prigovora iz stava 2. ovog člana podnosilac prijave ima pravo da podnese prigovor  Veću opštine u roku od 8 dana od dana prijema odluke po prigovoru iz stava 2. ovog člana i o tome obavesti Jedinicu za implementaciju Projekta „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“ obrazovanu od strane Ministarstva rudarstva i energetike (u daljem tekstu: JIP).

Opštinsko veće je dužno da odluči po prigovorima iz stava 4. ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Odluka Opštinskog veća je konačna.

Lista domaćinstava kojima su rešenjem iz stava 1. ovog člana odobrena sredstva za finansiranje programa biće objavljena na internet portalu opštine Ivanjica.

XII.  NAČIN REALIZACIJE DODELJENIH SREDSTAVA

Komisija će obezbediti aktivnu komunikaciju sa JIP i odgovarati na zahteve u smislu obezbeđivanja primene standarda Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ispunjavanju obaveza jedinice lokalne samouprave (gradske opštine) definisanih u sledećim dokumentima:

 1. „Pravilnik o radu na projektu“;
 2. „Plan angažovanja zainteresovanih strana“;
 3. „Plan preuzimanja obaveza iz oblasti životne sredine i socijalnih pitanja (ESCP)“;
 4. „Okvir za upravljanje zaštitom životne sredine i socijalnim uticajima projekta (ESMF)“ i
 5. „Kontrolna lista plana za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMP)“.

Сва документа су доступна на интернет страници Министарства: (https://www.mre.gov.rs).

Nakon  donetog rešenja iz poglavlja XI. stav 1. Javnog poziva kojim se odobravaju sredstva za finansiranje projekata energetske sanacije potpisuje se trojni ugovori između opštine/grada, privrednog subjekta i domaćinstva o realizaciji projekta energetske sanacije.

Opština/grad će vršiti prenos sredstava isključivo privrednim subjektima, a ne domaćinstvima, nakon što domaćinstvo uplati privrednom subjektu celokupnu  svoju obavezu i nakon završetka realizacije projekta energetske sanacije, odnosno nakon izvedenih radova na objektu.

Uslov da se prenesu sredstva privrednom subjektu iz stava 4. ovog poglavlja je izveštaj Komisije o obilasku objekta nakon završenih radova koji treba da utvrdi da li su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je domaćinstvo predalo prilikom prijave na ovaj javni poziv.

PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                         Svetlana Jovićević

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Slične vesti

POTREBNI RADNICI

Preduzeću Složna braća iz Nove Varoši potrebna tri vozača C kategorije. Stalni radni odnos, plata po dogovoru. Kontakt telefon: 065 6094667 Zoran

Pročitaj više
Sport
Politika
Društvo