,

Ivanjička Gimnazija zabranila korišćenje mobilnih telefona na časovima

Ivanjička Gimnazija je donela P r a v i l n i k  o upotrebi mobilnog telefona tako da je upotreba mobilnih telefona u školi za vreme časova od strane učenika je strogo zabranjena. Za vreme trajanja časa učenik je obavezan da mobilni telefon odloži na mesto predviđeno za to u učionici (ORMARIĆ ZA MOBILNE TELEFONE). Telefoni moraju biti isključeni za vreme trajanja časova. Učenik uz dozvolu nastavnika može da izađe da telefonira ukoliko je hitno, ali izričito u kancelariji direktora, sekretara psihologa ili pedagoga. Telefoniranje na hodniku u vreme časova je strogo zabranjeno. Učenici imaju mogućnost da za vreme nastave, samo uz dozvolu nastavnika, u cilju obrade odgovarajuće nastavne jedinice, koriste mobilni telefon. Ukoliko učenik koristi telefon bez dozvole nastavnika, nastavnik učenika odmah upisuje u napomenu u Dnevnik rada. Učenik je obavezan da na zahtev preda telefon nastavniku koji ga po završetku časa odnosi direktoru, sekretaru ili stručnom saradniku, gde će isti stajati sve do dolaska roditelja učenika. Nastavnik nema pravo da koristi mobilni telefon u vreme časa izuzev u svrhe održavanja nastave i lakše prezentacije materijala i učenici imaju pravo da prijave direktoru nastavnika koji krši ove odredbe. Prema učenicima i zaposlenima koji čine povrede obaveza i povrede zabrana, primenjivaće se mere koje su utvrđene zakonom ili opštim aktom škole.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Slične vesti

Sport
Politika
Društvo